• Lampiran Surat Keputusan
  • Direktur AKADEMI MARITIM CIREBON
  • Nomor            :  728/SK/AMC/IX/2018
  • Tanggal           :  01 September 2018

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN / STRUKTURAL

AKADEMI MARITIM CIREBON

NO NAMA JABATAN
1. Andres Romulus, M.M.,ATT II Direktur
2. Dwi Wahyudi, S.S.IT.,ANT II Pudir 1
3. Freddy Siagian, M.Th.,M.M. Pudir 2
4. Dientje Mandagi, Dra. Pudir 3
5. Rusmadi, S.E.,M.M. Ketua QMR /SPMI & Ketua Panitia Sipencatar / PMB
6. Susilawati, S.Th Ka. BAUK
7. Mumuh Abdul Gani, Drs.,M.M. Ka. BAAK
8. Dedy Saragih, ST Kepala Unit Pelaksana
9. Pagira Ritci, M.M.,ANT II Kajur NAUTIKA
10. Luther Saul A, M.M.M.Mar.E Kajur TEKNIKA
11. Sukiman, S.Sos.,M.M. Kajur KPN
12. Yosi, S.Pd.,M.Pd. Ketua LPP
13. Fereddy Siagian, M.Th.,M.M Bimbingan Konseling
14.  Sri Wahyuningsih, S.Pi.,M.Si. Bimbingan Konseling
15. Nana Sutisna N, S.E.,ANT III Sekjur NAUTIKA
16. Asep Hendiawan, M.M.,M.Mar.E Sekjur TEKNIKA
17. Murni Sinaga, S.Pel. Sekjur KPN
18. Agus Muhibudin, S.Pd.I.,M.Pd.I Sekretaris LPP
19. Siti Amalia, A.Md Kasubag. Adm. Program dan Evaluasi
20.  Dwi W.,S.S.IT.,ANT II. Kasubag. UKP, Prala dan Prada
21. Nora Sirait, S.E. Kasubag. Keuangan dan Rumah Tangga
22. Murni Sinaga, S.Pel. PMMD
23. Bintang Stella, A.Md. Sekretaris bidang Ketarunaan.
24. Dwi Wahyudi, S.S.IT.,ANT II Ka. Lab. Bridge Simulator
25. Sutjipto, ATT I Ka. Lab. Engine Simulator
26. Fredi Tri Handoko, S.Kom Ka. Lab. Komputer / CBA
27. Achmad Rosyid, S.E.,ATT II Ka. Lab. Teknik (Bengkel)
28. Agus Muhibudin, S.Pd.I.,M.Pd.I Ka. Lab. Bahasa
29. Nana Sutisna N, S.E.,ANT III Ka. Lab. Navigasi
30. Nana Sutisna N, S.E.,ANT III Ka. Lab. Bahari
31. Nurbambang, A.Md. Ka. Perpustakaan
32. Nora Sirat, S.E Staff BAUK
33. Maulana, S.Kep.Ners Tenaga Medis
34. Lutfi, S.Kom Staff IT
35. Usman Staff BAAK
36. Tetty S , A.Md.,ANT III Staff PMMD
37. Erianto Staff PMMD
38. Dame Uli Tambunan Staff Keuangan
39. AnakLetus Rumlus, S.H. Intrukstur
40. Imam Intrukstur
41. Unggul Sinaga Intrukstur